Wat is fiduciary care?
U kunt Fiduciary Care vertrouwen voor de zorg voor (onderdelen van) het vermogen van uzelf of uw familie op momenten dat u dit binnen uw eigen gezin of familie niet goed kunt regelen. U kunt bijvoorbeeld Fiduciary Care laten opnemen als executeur, bewindvoerder of gevolmachtigde en procuratiehouder. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk Fiduciary Care een incidentele opdracht te geven u te ondersteunen bij de financieel- juridische afwikkeling van een nalatenschap of huwelijksgemeenschap. Ook, en juist, in moeilijke familieomstandigheden waar het om diverse redenen belangrijk is een professionele en onafhankelijke deskundige in te schakelen. Vanuit deze specifieke en jarenlange kennis en ervaring biedt Fiduciary Care u gemoedsrust en overzicht in complexe situaties waar familieomstandigheden, het ouder worden, (familie)bedrijfsproblematiek en vermogensbeheer samen komen.

De zeven basisprincipes
Fiduciary care kent zeven essentiële uitgangspunten die doorvlochten zijn in onze diensten.

1
Wij opereren binnen de grenzen van Wet en regelgeving en van de afspraken met onze opdrachtgevers en treden op in het belang van de cliënt

2
Wij zijn volledig loyaal aan onze cliënten

3
Wij opereren voorzichtig en stellen het cliëntenbelang altijd voorop

4
Wij identificeren, spreken cliënten aan op en bewaken belangenconflicten

 

5
Wij werken volledig transparant voor onze opdrachtgever

6
Wij bewaken de vertrouwelijkheid van uw informatie, gegevens en stukken en administreren en bewaren dit met de hoogste professionaliteit en voorzichtigheid

7
Wij zijn helder over onze declaraties