“Wij zijn ervan overtuigd dat door de langdurige vriendschap en het feit dat onze professionele vaardigheden complementair zijn, wij door het inzetten hiervan van grote waarde kunnen zijn voor onze klanten.”

Robert Molleman & Hans Blikslager

Wie we zijn

Hans Blikslager, architect van maatwerk in complexe fiscaal-financiële puzzels
Opgeleid als fiscaal econoom, estate planner, (nalatenschaps) mediator en collaborative professional. Meer dan 25 jaar ervaring met de begeleiding van ondernemende families, familiebedrijven en vermogende particulieren. Altijd op het grensvlak van de ondernemer met zijn/haar gezin, familie en bedrijf. Waar vertrouwen van het grootste belang is. Zijn unieke kracht ligt in de focus op de integrale benadering van één aandachtsgebied: planning en implementatie van het optimale lange termijn management van familievermogens. Zowel nationaal als cross border. Ook in lastige situaties, bij conflicten en moeilijke onderhandelingen. Zet daarbij als specialist fiscaal familievermogensrecht niet alleen zijn fiscale/estate planning kennis in, maar óók zijn ervaring als mediator en onderhandelaar. Bijgevoegd overzicht illustreert de versterkende werking van bundeling van opleiding en ervaring. Hans Blikslager werkt multidisciplinair en vanuit verschillende samenwerkingsverbanden. In zijn werk brengt hij bij uitstek zijn passies bij elkaar: het vanuit de werkelijke posities en belangen van


Belastingadviseur, lid van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB)

Familievermogensplanner, lid van het Register Estate Planners (REP)
Registermediator, lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging (NMv), de Vereniging van Collaborative Professionals (VvCP) en de Vereniging voor Fiscale Mediation (VFM)
Nalatenschapsmediator, aangesloten bij de Stichting Nalatenschapsmediation

Robert Molleman
Robert Molleman woonachtig in Loosdrecht heeft 30 jaar zeer brede ervaring op financieel/administratief gebied. Als zelfstandige is hij sinds 2010 werkzaam als interim dienstverlener voor grote en middelgrote ondernemingen. Daarnaast is hij werkzaam als bewindvoerder (zgn. boek 1 bewinden). Hij is aangesloten bij een grote landelijk opererende franchise organisatie op dit terrein. Tevens is hij lid van de branchevereniging BPBI. Zijn passie is het inzetten van zijn brede kennis van financiële (administratieve) zaken om enerzijds mensen te ontzorgen (te ontlasten van de druk over regelgeving en verplichtingen) en anderzijds zoveel mogelijk voordeel te behalen voor de klant (toepassing van de juiste middelen op de juiste momenten). De grote 1 op 1 waardering die hij krijgt van het werk voor particulieren is mede de aanzet geweest om zijn werkzaamheden voor particulieren uit te breiden en heeft mede geleid tot de oprichting van Fiduciary Care.


Lid van de BPBI (branchevereniging professionele
bewindvoerders en inkomensbeheerders)