juli 3, 2017 Hans Blikslager

Naar verluidt was er eens een Zwitserse notaris die door een Nederlandse erflater tot executeur was benoemd in zijn testament. Deze notaris zette geld voor de erflater op een geheime Zwitserse bankrekening en vertelt daar niets over aan de erfgenamen bij het doen van de aangifte erfbelasting. Na twaalf jaar kon de Nederlandse fiscus niet…