FIDUCIARY CARE
Bewindvoering | Executeur (testamentair) | Curatele | Boedelafwikkeling | Family governance | Vermogensbeheer
Over ons Fiduciary care

Wat is fiduciary care?
'fɪduːʃiəri (adjective): A person bound to act for another's benefit, as a trustee in relation to his or her beneficiary' - Collins English Dictionary
Fiduciary care is een Amerikaans begrip dat zich richt op vertrouwen en zorg voor (onderdelen van) het vermogen van uzelf of uw familie op momenten dat u dit binnen uw eigen gezin of familie niet goed kunt regelen. De oprichters van Fiduciary Care, Hans Blikslager en Robert Molleman, zijn al decennia lang betrouwbare en kundige partners die hun sporen hebben verdiend in de begeleiding van vermogende particulieren en (familie)bedrijven.Wat doen wij?
U kunt Fiduciary Care vertrouwen voor de zorg voor (onderdelen van) het vermogen van uzelf of uw familie op momenten dat u dit binnen uw eigen gezin of familie niet goed kunt regelen. U kunt bijvoorbeeld Fiduciary Care laten opnemen als executeur, bewindvoerder of gevolmachtigde en procuratiehouder. Maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk ons een incidentele opdracht te geven u te ondersteunen bij de financieel- juridische afwikkeling van een nalatenschap of huwelijksgemeenschap. Ook, en juist, in moeilijke familieomstandigheden waar het om diverse redenen belangrijk is een professionele en onafhankelijke deskundige in te schakelen. Lees verder


 

Robert Molleman