Disclaimer

De informatie op deze website van Fiduciary Care is met grote zorgvuldigheid tot stand gekomen. De informatie is algemeen van karakter en niet van toepassing op individuele situaties en personen. De inhoud van de website kan niet worden beschouwd als een persoonlijk advies. Om tot een gedegen afweging van belangen en vaststelling van de juridische consequenties van wensen en afspraken te komen, is een persoonlijk gesprek met ons noodzakelijk. Fiduciary Care en de aan haar verbonden adviseurs zijn niet aansprakelijk voor eventuele onvolkomenheden, onjuistheden en gevolgen daarvan. Evenmin zijn zij verantwoordelijk en aansprakelijk voor via hyperlinks (met onze website) verkregen informatie op externe websites. Hier treft u onze algemene voorwaarden.